KORONAWIRUS
WAŻNE INFORMACJE
WYKAZ SZPITALI ZAKAŹNYCH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
MOBILNE PUNKTY POBRAŃ
JESTEM NA KWARANTANNIE
ZASADY KWARANTANNY
ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM
ZASADY COVID FIZJOTERAPIA
SENIORZE ZADBAJ O SIEBIE !
TRANSPORT SANITARNY
STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY W RAMACH POZ
KORONAWIRUS
WAŻNE INFORMACJE
WYKAZ SZPITALI ZAKAŹNYCH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
MOBILNE PUNKTY POBRAŃ
JESTEM NA KWARANTANNIE
ZASADY KWARANTANNY
ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM
ZASADY COVID FIZJOTERAPIA
SENIORZE ZADBAJ O SIEBIE !
TRANSPORT SANITARNY
STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY W RAMACH POZ

 

UWAGA !!!

ZE WZGLĘDU NA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O ZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ ! ! ! 

 

Szanowni Pacjenci, w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz w trosce o dobro i zdrowie Państwa oraz Personelu Medycznego od 07.05.2020r. zostają wprowadzone zmiany dotyczące udzielania świadczeń medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Knurowie.

 

Dotyczy przyjęć w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

(badania laboratoryjne, szczepienia dla dzieci i dorosłych, badań bilansowych, USG)

 

REJESTRACJA PACJENTÓW TYLKO TELEFONICZNA 

 

  • Pacjentom udzielane będą teleporady w godzinach pracy poradni, w ramach teleporady medycznej masz możliwość otrzymania zaleceń, zwolnienia lekarskiego, e-recepty, e-skierowania, zlecenia  na wyroby medyczne, sugestii bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność. 

 

  • W sytuacji, kiedy będzie to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza i wtedy możliwe będzie wejście do przychodni, prosimy aby pacjenci, którym zostanie wyznaczona wizyta                 w poradni, gdy nie jest to konieczne przychodzili bez osób towarzyszących.

 

Dotyczy przyjęć w zakresie PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH
 

  • Rejestracja pacjentów pierwszorazowych oraz informacje dotyczące pacjentów już zapisanych (kontynuacja leczenia -kontrola) tylko i wyłącznie telefoniczna.

  • W sytuacji, kiedy będzie to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza i wtedy możliwe będzie wejście do przychodni. Prosimy aby pacjenci, którym zostanie wyznaczona wizyta                 w poradni, gdy nie jest to konieczne przychodzili bez osób towarzyszących !
  • Pacjentom udzielane będą teleporady w godzinach pracy poradni, w ramach teleporady medycznej masz możliwość otrzymania zaleceń, zwolnienia lekarskiego, e-recepty, e-skierowania, sugestii bezpośredniej wizyty  w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją oraz zapewnieniem bezpieczeństwa, pacjent zostanie umówiony na wizytę na konkretny dzień oraz godzinę. Prosimy zatem nie przychodzić wcześniej, lecz na godzinę ustaloną z Rejestracją Poradni aby niepotrzebnie nie czekać i się nie denerwować.

 

 

Prosimy w dniu umówionej wizyty mieć przy sobie maseczkę ochronną.

 

Dodatkowe informacje znajdują się w zakładkach oraz pod numerami telefonów do Poradni ZOZ Knurów.

 

Jeżeli posiadasz dostęp do Internetowego Konta Pacjenta, poinformuj o tym nasz personel.

 

 

SZANOWNI PACJENCI ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KNUROWIE
NALEŻĄCY DO NASZYCH PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KNUROWIE !!!

 

W trosce o Wasze zdrowie proponujemy, aby Pacjenci którzy nie posiadają jeszcze założonego PROFILU ZAUFANEGO,
zadzwonili pod numer telefonu: 577 830 510
Uzyskacie wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji wniosku oraz sposobu potwierdzenia wniosku
(oczywiście tak jak dotychczas widzimy się z Państwem osobiście😊)

 

Zakładając PROFIL ZAUFANY będziecie Państwo mogli aktywować Internetowe Konto Pacjenta, dzięki IKP na podany telefon będą przychodzić powiadomienia  z kodem do recepty.

 

W chwili obecnej jest to jedna z bezpieczniejszych form otrzymywania kodu recepty.

TELEPORADA KOMERCYJNA (DIETETYK, DIABETOLOG), UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, PŁATNOŚĆ ZA BADANIA USG ITP. MOŻNA WPŁACIĆ NA RACHUNEK BANKOWY ZOZ KNURÓW W TYTULE WPISUJĄC DANE DOTYCZĄCE PACJENTA ORAZ WYKONANEGO BADANIA BĄDŹ INFORMACJI O UDOSTĘPNIONEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:


Rachunek bankowy ZOZ KNURÓW

12 1050 1298 1000 0022 1249 7172Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.zozknurow.pl w zakładkach w poszczególnych zakresach działalności ZOZ.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie z siedzibą: 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 8.


Dane przesłane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu z personelem ZOZ Knurów, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane w formie wydruku przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Jeżeli dane będą dotyczyły dokumentacji medycznej, wyników badań, konsultacji medycznych będą przechowywane zgodnie z zapisami o przechowywaniu dokumentacji medycznej w Ustawie o Rzeczniku Praw Pacjenta, a wszystkie przesłane dane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej usunięte i dołączone do Państwa dokumentacji medycznej.


Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej), ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Zaleca się wysyłanie wszystkich dokumentów z danymi wrażliwymi poprzez przesłanie ich kodowanym plikiem.


Wysyłając dokumentację medyczną do ZOZ Knurów za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Na wniosek złożony przez Pacjentów, ZOZ Knurów może wysłać dokumenty plikiem kodowanym na podany adres e-mail, za pomocą Poczty Polskiej lub odebrane osobiście przez osobę, której dokumentacja dotyczy bądź osobę upoważnioną. Po wcześniejszym umówieniu się z rejestracją Poradni.

NUMERY TELEFONÓW DO NASZYCH PRZYCHODNI
POBIERANIE KRWI
RECEPTY NA STAŁE LEKI
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne: cukrzyca a koronawirus
NUMERY TELEFONÓW DO NASZYCH PRZYCHODNI

NUMERY TELEFONÓW DO NASZYCH PRZYCHODNI:

Przeciążenie linii telefonicznych! Prosimy o cierpliwość! Z uwagi na duże przeciążenie linii telefonicznych mogą się zdarzyć problemy z dodzwonieniem do Naszych Przychodni ZOZ KNURÓW – dotyczy telefonów stacjonarnych. Uprzejmie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Jednocześnie przypominamy o możliwości skorzystania z podanych numerów telefonów komórkowych. 


PRZYCHODNIA NR 1 PRZY UL. KOZIEŁKA 8
 

 


PRZYCHODNIA NR 2 PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6

 

 

PRZYCHODNIA NR 3 PRZY UL. STASZICA 1
tel: 32 445 34 30 
 
PRZYCHODNIA NR 4 PRZY UL. DYWIZJONU 303 8

tel: 32 235 20 63 lub 500 551 276
 
PRZYCHODNIA NR 5 PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 8
tel: 32 331 92 39 lub 500 551 068


PRACOWNIA FIZJOTERAPII DLA DZIECI


Szanowni Rodzice, od dnia 04.05.2020 r. zostały wznowione wizyty w PRACOWNI FIZJOTERAPII DLA DZIECI

 

W związku z zaistniałą sytuacją oraz zapewnieniem bezpieczeństwa, pacjent zostanie umówiony na wizytę na konkretny dzień oraz godzinę. Prosimy zatem nie przychodzić wcześniej, lecz na godzinę ustaloną z Rehabilitantem, aby niepotrzebnie nie czekać i się nie denerwować.

 

W razie jakichkolwiek pytań poniżej podajemy numery telefonów:

Pracownia Fizjoterapii dla dzieci 32 235 13 11 wewnętrzny 38

  
Pani Edyta
694 839 082 
 
Pani Iwona
605 233 543 
 
Pani Martyna
795 962 909

 

 

WYSTAWIENIE RECEPT NA STAŁE LEKI: SEKRETARIAT@ZOZKNUROW.PL

 

POBIERANIE KRWI
RECEPTY NA STAŁE LEKI
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne: cukrzyca a koronawirus