TELEPORADA KOMERCYJNA PORADNIA DIABETOLOGICZNA 

 1. Proszę o dokonania przelewu na poniższy rachunek bankowy: 

  ZOZ KNURÓW - 12 1050 1298 1000 0022 1249 7172 
  Kwota: 90 PLN - 
  pacjent zdeklarowany w POZ ZOZ Knurów
  Kwota: 110 PLN - pacjent niezdeklarowany w POZ ZOZ Knurów

  Tytułem: TELEPORADA DIABETOLOGICZNA, imię i nazwisko pacjenta

 2. przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu:
  zdjęcie potwierdzenia wykonania przelewu na nr telefonu:   507 548 578


Informacje dodatkowe:

 1. W ramach teleporady będą wystawiane e-recepty zgodnie z uprawnieniami NFZ oraz na życzenie chorego – zaświadczenia do POZ o zaleconym leczeniu
 2. Pacjentom, którzy wcześniej nie byli leczeni w tut. Poradni nie będą wystawiane w ramach teleporady poniższe druki/zaświadczenia:

 • zaświadczenia na drukach ZUS ( np. wniosek o świadczenia rentowe)
 • karty konsultacyjne diabetologiczne do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
 • karty konsultacyjne diabetologiczne do badań profilaktycznych  Zakres konsultacji diabetologicznych:

  • profilaktyka cukrzycy typu 2 - leczenie stanów przedcukrzycowych (nieprawidłowej glikemii na czczo i/lub nieprawidłowej tolerancji glukozy)
  • leczenie cukrzycy typu 1 u dorosłych
  • leczenie cukrzycy typu 2 
  • prowadzenie pacjentek z cukrzycą ciążową
  • leczenie innych typów cukrzycy (w tym m.in. cukrzycy związanej z przewlekłym zapaleniem trzustki, cukrzycy potransplantacyjnej )
  • przygotowanie chorego z cukrzycą do planowanego zabiegu operacyjnego 
  • prowadzenie chorych z cukrzycą w okresie okołooperacyjnym


  Jak przygotować się do konsultacji diabetologicznej?


  Aby maksymalnie wykorzystać czas wizyty proszę o przyniesienie ze sobą:

  1. dzienniczka samokontroli z pomiarami cukru

  2. książeczki opieki diabetologicznej lub paszportu diabetyka

  3. wyniki ostatnio wykonanych badań laboratoryjnych (szczególnie istotne dla pacjentów z rozpoznaną wcześniej cukrzycą to: poziom hemoglobiny glikowanej – HbA1c, kreatyniny, ew. ALT, AST, morfologia)

  4. chorzy ze świeżo rozpoznaną cukrzycą/stanem przedcukrzycowym –  wyniki badań, na podstawie których ustalono rozpoznanie

  5. listę leków przyjmowanych na stałe

  6. ostatni wypis ze szpitala

  Od dnia 01.07.2020 roku wznawiamy możliwość skorzystania z osobistej konsultacji komercyjnej w Poradni Diabetologicznej - szczegółowe informacje i rejestracja wizyty pod nr tel 32 235 13 11 oraz w rejestracji przychodni.

   

  Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu prosimy o przyjście w dniu wizyty nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną godziną, założenie maseczki ochronnej oraz zdezynfekowanie rąk po wejściu do budynku Poradni. 


  Jednocześnie informujemy, iż nadal pozostaje możliwość przeprowadzania konsultacji diabetologicznych w formie teleporad.