DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Nasi Pacjenci mogą skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych.

Punkty poboru materiału do badań laboratoryjnych znajdują się w Naszych Przychodniach
oraz w Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o.

Przychodnia Nr 2

ulica Kazimierza Wielkiego 6

44-194 Knurów

telefon: 32 235 13 11

Pobieranie materiału:

w każdy poniedziałek w godzinach  

w każdy czwartek w godzinach

 8:00 - 9:00

 8:00 - 9:00

Przychodnia Nr 3

ulica Stanisława Staszica 1

44-193 Knurów

Telefon 32 445-34-30

Pobieranie materiału:

w każdy wtorek w godzinach  

w każdy czwartek w godzinach

 8:00 - 9:00

 8:00 - 9:00

Przychodnia Nr 4

ulica Dywizjonu 303 8

44-196 Knurów

Telefon 32 235 20 63

Pobieranie materiału:

w każdy poniedziałek w godzinach

 8:00 - 9:00

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Pobieranie materiału:

od poniedziałku do piątku w godzinach

 7:00 - 9:00