logo zoz

WITAMY NA WITRYNIE
ZEPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KNUROWIE

znajdź nas na fb

dla niedowidzących

dla niedosłyszących

pomoc ukrainie

Dostępność Plus

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie

 

nasz adres: ul. Niepodległości 8,  44-190 Knurów

Regon: 271506324  NIP:  969-11-86-910

 

numer rachunku bankowego:
 12 1050 1298 1000 0022 1249 7172 

  32 331-93-24
 sekretariat@zozknurow.pl

 

Dyrektor: Dr n.med. Tomasz Pitsch

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych/Główny Księgowy Alina Buchta

 

 

Kontakt

 

 • Dział Księgowości tel. 32 331-93-29  
  e-mail: ksiegowa@zozknurow.pl
 • Dział Organizacji tel. 32 331-92-26  
  email: do@zozknurow.pl
 • Dział Informatyki tel. 32 331-92-30
  e-mail: informatyk@zozknurow.pl
 • Dział Administracji tel. 32 331-93-24   504-715-977
  e-mail: zamowienia@zozknurow.pl

Przychodnia Nr 1

ul. Ks. A. Koziełka 8

44-190 Knurów

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Gabinet Pielęgniarki POZ i Położnej POZ


Przychodnia Nr 2

ul. Kazimierza Wielkiego 6

44-194 Knurów

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Gabinet Pielęgniarki POZ i  Położnej POZ

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia Okulistyczna

Pracownia fizjoterapii dla dzieci

Pracownie diagnostyczne : USG


Przychodnia Nr 3

ul. Stanisława Staszica 1

44-193 Knurów

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Gabinet Pielęgniarki POZ i Położnej POZ


Przychodnia Nr 4

ul. Dywizjonu 303 8

44-196 Knurów

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Gabinet Pielęgniarki POZ i Położnej POZ


Przychodnia Nr 5

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Gabinet Pielęgniarki POZ i Położnej POZ

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Medycyny Pracy


Inspektor Ochrony Danych

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Monika Jersz

Tel. 577-830-510

e-mail: iod@zozknurow.pl

Formularz kontaktowy: 

Pole wymagane
Pole wymagane Niewłaściwy adres e-mail
Pole wymagane
Pole wymagane
Twoja wiadomość została wysłana prawidłowo
Przepraszamy, Twoja wiadomość nie została wysłana

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie z siedzibą: 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 8

Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane w formie wydruku przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.   

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej), ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).