Aktualne oferty pracy

Lekarz do pracy w Poradni Dermatologicznej
Lekarz do pracy w Poradni Ginekologiczno-Położniczej
Lekarz do pracy w Poradni Neurologicznej
Lekarz do pracy w Poradni Dermatologicznej

16.11.2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie zatrudni
lekarza do pracy w Poradni Dermatologicznej
zlokalizowanej w Przychodni Nr 2
przy ul. K. Wielkiego 6, 44-194 Knurów

 

Praca na zastępstwo bądź stała forma zatrudnienia.


wymogi:
 

  • lekarz posiadający tytuł specjalisty z dermatologii i wenerologii


lub
 

  • lekarz w trakcie specjalizacji z dermatologii i wenerologii


lub
 

  • lekarz posiadający tytuł specjalisty I stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii

 

Forma zatrudnienia, godziny pracy w poradni, warunki wynagrodzenia  do uzgodnienia.  


Obowiązywanie umowy od teraz.


Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt: 32 331 92 22, 32 331 92 26, do@zozknurow.pl.

Lekarz do pracy w Poradni Ginekologiczno-Położniczej
Lekarz do pracy w Poradni Neurologicznej

Informujemy, że administratorem Państwa danych pochodzących z CV będzie Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie, ul. Niepodległości 8 i będą przetwarzane jedynie dla procesu rekrutacji.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.