logo zoz

WITAMY NA WITRYNIE
ZEPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KNUROWIE

znajdź nas na fb

dla niedowidzących

dla niedosłyszących

pomoc ukrainie

Dostępność Plus

Profilaktyka - Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Bezpłatne programy profilaktyczne realizowane
we wszystkich Przychodniach
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich Pacjentów do skorzystania z bezpłatnych PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH

 

Profilaktyczna opieka zdrowotna jest to ogół działań zapobiegających powstaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych realizowanych w formie: Profilaktycznych Programów Zdrowotnych oraz prewencji mającej na celu zmniejszenia prawdopodobieństwa zachorowalności, powstrzymania chorób, gdy zostaną wykryte jej wczesne symptomy lub zapobieganie skutkom choroby oraz zapobieganie nawrotom.

 

Profilaktyka to zapobieganie chorobom, ich wczesne wykrywanie oraz takie postępowanie w razie choroby, które pomoże złagodzić jej przebieg. Zapobiegać chorobom możemy zarówno poprzez sposób, w jaki żyjemy, jak i poprzez poddawanie się badaniom przesiewowym, które pozwolą wykryć groźne schorzenia na takim etapie, że wciąż pozostają duże szanse wyleczenia i zredukowania ryzyka powikłań.


Profilaktyczne Programy Zwrotne finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Osoby ubezpieczone mogą korzystać z bezpłatnych badań, które dotyczą najgroźniejszych chorób. Programy są skierowane do osób w grupach wiekowych najbardziej zagrożonych wybranymi chorobami.
 

Realizacja programów obowiązuje wszystkie Przychodnie ZOZ w Knurowie.

PROFILAKTYKA W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

Świadczenia profilaktyczne u dzieci i młodzieży do 19 roku życia

KTO REALIZUJE ŚWIADCZENIA PROFILAKTYCZNE W POZ U DZIECI I MŁODZIEŻY?

Świadczenia profilaktyczne u dzieci i młodzieży w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) realizują:
 

 • lekarz POZ,
 • pielęgniarka POZ,
 • położna POZ.


ZAKRES PROFILAKTYKI REALIZOWANEJ PRZEZ LEKARZA POZ

Świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia obejmują:
 

 • wizyty patronażowe,
 • badania bilansowe z uwzględnieniem wykonania w trakcie badań testów przesiewowych adekwatnych do wieku rozwojowego świadczeniobiorcy,
 • koordynację wykonania i dokonanie kwalifikacji do obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • informowanie opiekunów prawnych lub faktycznych o szczepieniach zalecanych,
 •  identyfikację czynników ryzyka oraz zagrożenia zdrowotnego pacjentów oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na ich ograniczenie,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej i rozpoznania środowiska pacjenta.


ZAKRES PROFILAKTYKI REALIZOWANEJ PRZEZ PIELĘGNIARKĘ POZ
Świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia obejmują monitorowanie rozwoju zadeklarowanych do pielęgniarki POZ dzieci i młodzieży, w tym wizyty patronażowe oraz testy przesiewowe adekwatne do wieku rozwojowego świadczeniobiorcy zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

 

ZAKRES PROFILAKTYKI REALIZOWANEJ PRZEZ POŁOŻNĄ POZ

Świadczenia profilaktyczne położnej POZ obejmujące opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia realizowane są w formie 4 do 6 wizyt patronażowych:
 

 • nie później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko,
 • w 1-6 tygodniu życia mających na celu:
  a) obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów,
  b) ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia,
  c)  wykonywanie pomiarów i ich ocenę, wykrywanie objawów patologicznych,
  d) ocenę relacji rodziny z noworodkiem, prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych,
  e) promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców, identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie, formułowanie diagnozy i ustalanie hierarchii podejmowanych działań.

MIEJSCA REALIZACJI:
 

 • Przychodnia Nr 1
  Knurów, ul. Koziełka 8
  tel. (032) 235-14-53
 • Przychodnia Nr 2
  Knurów, ul. K. Wielkiego 6
  tel. (032) 235-13-11
 • Przychodnia Nr 3
  Knurów, ul. Staszica 1
  tel. (032) 445-34-30
 • Przychodnia Nr 4
  Knurów, ul. Dywizjonu 303/8
  tel. (032) 235-20-63
 • Przychodnia Nr 5
  Knurów, ul. Niepodległości 8
  tel. (032) 331-92-39
Program profilaktyki gruźlicy
Program profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK)
Program profilaktyki otyłości u dzieci
Program profilaktyka 40 plus
Program profilaktyki ambulatoryjnej raka szyjki macicy (etap podstawowy) w ramach POZ

PROFILAKTYKA W AMBULATORYJNEJ SPECJALISTYCZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

Program profilaktyki raka szyjki macicy (etap podstawowy)

Poniżej przedstawiamy opis chorób przewlekłych, z którymi można  się zapoznać, by lepiej chronić swoje zdrowie.

Nadciśnienie
Tętnicze

Astma
Oskrzelowa


Cukrzyca
 

Niewydolność
Serca


Nadczynność i Niedoczynność Tarczycy

Migotanie
przedsionków
 


Zniekształcenie stóp

Cukrzyca I stopnia
u dzieci