Profilaktyka

Bezpłatne programy profilaktyczne realizowane we wszystkich Przychodniach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów do skorzystania z bezpłatnych programów zdrowotnych.


Profilaktyczna opieka zdrowotna jest to ogół działań zapobiegających powstaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych realizowanych w formie: Profilaktycznych Programów Zdrowotnych oraz prewencji mającej na celu zmniejszenia prawdopodobieństwa zachorowalności, powstrzymania chorób, gdy zostaną wykryte jej wczesne symptomy lub zapobieganie skutkom choroby oraz zapobieganie nawrotom.

Profilaktyczne Programy Zwrotne finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Osoby ubezpieczone mogą korzystać z bezpłatnych badań, które dotyczą najgroźniejszych chorób. Programy są skierowane do osób w grupach wiekowych najbardziej zagrożonych wybranymi chorobami.


Realizacja programów obowiązuje wszystkie  Przychodnie ZOZ Knurów

Przychodnie realizują następujące programy profilaktyczne:


Profilaktykę w Podstawowej Opiece Zdrowotnej:

1. Świadczenia profilaktyczne u dzieci i młodzieży do 19 roku życia w POZ.

2. Program profilaktyki gruźlicy w POZ.

3. Program profilaktyki chorób układu krążenia w POZ.


Profilaktyka w Ambulatoryjnej Specjalistycznej  Opiece Zdrowotnej:
1. Program profilaktyki raka szyjki macicy (etap podstawowy).


Szczegółowy opis programów zdrowotnych

Profilaktyka w Podstawowej Opiece Zdrowotnej - Świadczenia Profilaktyczne u dzieci i młodzieży do 19 roku życia w POZ
Profilaktyka w Podstawowej Opiece Zdrowotnej - Program profilaktyki gruźlicy w POZ
Profilaktyka w Podstawowej Opiece Zdrowotnej - Program profilaktyki chorób układu krążenia w POZ
Profilaktyka w Ambulatoryjnej Specjalistycznej Opiece Zdrowotnej - Program profilaktyki raka szyjki macicy (etap podstawowy)