Profilaktyka

Bezpłatne programy profilaktyczne realizowane we wszystkich Przychodniach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Profilaktyka w Gruźlicy w POZ

REALIZACJA PROFILAKTYKI GRUŹLICY W POZ


W ramach profilaktyki gruźlicy przeprowadzane są następujące procedury medyczne w zakresie świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):

zebranie przez pielęgniarkę POZ wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety,

przeprowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta,

w przypadku osób z grupy największego ryzyka zachorowania - przekazanie przez pielęgniarkę POZ pisemnej informacji lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Knurowie, wybranemu przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazanie pacjentowi trybu dalszego postępowania, w tym poinformowanie o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.


DO KOGO  SKIEROWANA JEST PROFILAKTYKA GRUŹLICY W POZ?

Profilaktyką gruźlicy w POZ objęte są osoby dorosłe, które:

Dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Knurowie, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,

osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność.

Złożyły pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie podlegały one badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).


MIEJSCA REALIZACJI PROFILAKTYKI GRUŹLICY W POZ

1 Przychodnia Nr 1, Knurów ul. Koziełka 8, tel. (032) 235-14-53
2 Przychodnia Nr 2, Knurów ul. K. Wielkiego 6, tel. (032) 235-13-11

3 Przychodnia Nr 3  Knurów ul. Staszica 1, tel. (032) 445-34-30

4 Przychodnia Nr 4  Knurów ul. Dywizji Kościuszkowskiej 8, tel. (032) 235-20-63
5 Przychodnia Nr 5  Knurów ul. Niepodległości 8, tel. (032) 331-92-39

Szczegółowy opis programów zdrowotnych

Profilaktyka w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Profilaktyka w Ambulatoryjnej
​​​​​​​Specjalistycznej Opiece Zdrowotnej