Profilaktyka

Bezpłatne programy profilaktyczne realizowane we wszystkich Przychodniach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia

Choroby układu krążenia (ChUK) są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Ważną rolę w ich rozwoju odgrywa styl życia: niewłaściwe odżywianie się prowadzące do otyłości, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu oraz stres.


Celem profilaktyki chorób układu krążenia w POZ jest:

obniżenie zachorowalności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej badaniem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka,

zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,

wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,

promocja zdrowego stylu życia: niepalenia papierosów, prawidłowego odżywiania się, uprawiania różnych form aktywności fizycznej.


O PROFILAKTYCE

      W ramach profilaktyki ChUK wykonywane są bezpłatne badania układu krążenia, pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi, określenie BMI. Na badania nie potrzeba mieć skierowania od specjalisty.

     

Realizacja profilaktyki ChuK obejmuje:


1) Przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego.

2) Wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI).

3) Ustalenie terminu wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego  zdeklarowany jest  pacjent.
4) Wpisanie wyników badań do karty badania profilaktycznego.

5) W trakcie wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

a) badanie przedmiotowe świadczeniobiorcy oraz ocena czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia,

b) kwalifikację świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocena globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości według klasyfikacji SCORE i zapisanie uzyskanego wyniku w karcie badania profilaktycznego,

c) edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz decyzja co do dalszego postępowania ze świadczeniobiorcą.

6) Przekazanie świadczeniobiorcy, u którego rozpoznano chorobę układu krążenia, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej informacji o wynikach badania oraz zaleceń dotyczących konieczności zmiany trybu życia lub kierowanie świadczeniobiorcy na dalszą diagnostykę lub leczenie.


DO KOGO JEST SKIEROWANA PROFILAKTYKA ChUK w POZ 

Profilaktyka Chuk w POZ skierowana jest do osób spełniających wszystkie podane niżej kryteria kwalifikacji: 

Wiek - 35, 40, 45, 50 oraz 55 lat.

Osoby, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.

Osoby, które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).

Osoby znajdujące się na listach świadczeniobiorców lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Knurowie.

Osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka: nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu), palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, wzrost stężenia fibrynogenu, wzrost stężenia kwasu moczowego, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne.


Szczegółowy opis programów zdrowotnych

Profilaktyka w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Profilaktyka w Ambulatoryjnej
​​​​​​​Specjalistycznej Opiece Zdrowotnej