RECEPTY NA STAŁE LEKI 


W naszych placówkach dostępna jest możliwość złożenia Zamówienia recepty na leki stale przyjmowane. Formularz zamówienia recepty można przesłać poprzez Formularz bez konieczności przekazywania go osobiście. 

Zamówienie na receptę dostępne jest tylko dla Pacjentów, którzy odbyli wizytę u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (pediatry, internisty) i w dokumentacji Pacjenta zawarte są informacje o konieczności stałego stosowania danego leku lub niezbędną do kontynuacji leczenia. Takie zastosowanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy Pacjent zna dawkowanie leków, a jego stan zdrowotny jest stabilny i niepogorszony, co mogłoby wskazywać konieczność odbycia wizyty kontrolnej.

Możliwość zgłoszenia zaocznego zapotrzebowania na leki, możliwe jest do 6 m-cy od daty wizyty u lekarza. Lekarz w uzasadnionych przypadkach, może odmówić wystawienia recepty zaocznie i wskazać konieczność odbycia wizyty kontrolnej przez Pacjenta. 


Realizacja zlecenia nastąpi najpóźniej w ciągu 48h.

Aby skutecznie złożyć zapotrzebowanie należy postąpić następująco:


  • Wpisz dane identyfikacyjne do pól formularza-imię i nazwisko, data urodzenia, telefon.
  • W oknie leki wprowadzić dane dotyczące leku - nazwa leku, dawka, sposób dawkowania.
  • Naciśnij przycisk „wyślij zlecenie” znajdujący się pod formularzem


Jeżeli zlecenie zostało wypełnione prawidłowo, pod przyciskiem „wyślij zlecenie” zostanie wyświetlony komunikat „Twoje zlecenie zostało wysłane. Dziękujemy.”

Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku zmiany leczenia przez lekarza POZ, lekarza specjalistę lub po leczeniu szpitalnym powinienem/nam zgłosić się na wizytę do lekarza wypisującego receptę/zlecenie.

Przyjmuję do wiadomości, iż stosownie do wskazań wynikających z dokumentacji medycznej, lekarz może odmówić wystawienia recepty/zlecenia.


UWAGA!
Jeśli któryś z leków nie został wypisany, wynika to najpewniej z decyzji lekarza o konieczności zgłoszenia się na wizytę lekarską osobiście, co w takim przypadku należy uczynić.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Twoje zlecenie zostało wysłane. Dziękujemy.
Twoje zlecenie nie zostało wysłane.