Poradnia Diabetologiczna

ul. Kazmierza Wielkiego 6
44-194 Knurów

Diabetologia – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem cukrzycy i jej powikłań.

32 235-13-11
wew. 37

Rejestracja

Rejestracja do poradni  odbywa się codziennie w w godzinach od 8.00 do 18.00.

​​​​​​​

Można rejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.


W schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach porada udzielana jest w dniu zgłoszenia.

W przypadku braku wolnych miejsc o zasadności dodatkowego przyjęcia każdorazowo decyduje lekarz.

W schorzeniach przewlekłych porada udzielana jest w terminie z Państwem uzgodnionym .

Nasi lekarze

Specjalista diabetolog  

lek. med. Małgorzata Błońska-Zyber


Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog

Dr n. med. Katarzyna Nabrdalik


Specjalista diabetolog  

lek. med. Anna Bożek


Zakres konsultacji diabetologicznych:
 

  • profilaktyka cukrzycy typu 2 - leczenie stanów przedcukrzycowych (nieprawidłowej glikemii na czczo i/lub nieprawidłowej tolerancji glukozy)
  • leczenie cukrzycy typu 1 u dorosłych
  • leczenie cukrzycy typu 2 
  • prowadzenie pacjentek z cukrzycą ciążową
  • leczenie innych typów cukrzycy (w tym m.in. cukrzycy związanej z przewlekłym zapaleniem trzustki, cukrzycy potransplantacyjnej )
  • przygotowanie chorego z cukrzycą do planowanego zabiegu operacyjnego 
  • prowadzenie chorych z cukrzycą w okresie okołooperacyjnym

 

Jak przygotować się do konsultacji diabetologicznej?


Aby maksymalnie wykorzystać czas wizyty proszę o przyniesienie ze sobą:

1. dzienniczka samokontroli z pomiarami cukru

2. książeczki opieki diabetologicznej lub paszportu diabetyka

3. wyniki ostatnio wykonanych badań laboratoryjnych (szczególnie istotne dla pacjentów z rozpoznaną wcześniej cukrzycą to: poziom hemoglobiny glikowanej – HbA1c, kreatyniny, ew. ALT, AST, morfologia)

4. chorzy ze świeżo rozpoznaną cukrzycą/stanem przedcukrzycowym –  wyniki badań, na podstawie których ustalono rozpoznanie

5. listę leków przyjmowanych na stałe

6. ostatni wypis ze szpitala

Pacjentom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym w trakcie wizyty wydawane są recepty zgodnie z przysługującą im refundacją NFZ.