Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Ks. A. Koziełka 8
44-190 Knurów

Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. 

Psychologia – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. 

32 235-14-55

Rejestracja

Personel Poradni stanowią wysoko wykwalifikowani lekarze psychiatrzy oraz psycholog posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe.Zapisu na wizytę w Poradni Zdrowia Psychicznego można dokonywać osobiście w rejestracji poradni lub telefonicznie.


Zgłoszenie się do Poradni Zdrowia Psychicznego na wizytę do psychiatry nie wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, natomiast w przypadku pierwszej wizyty u psychologa takie skierowanie jest konieczne. Leczenie w poradni odbywa się bezpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.W zakres pomocy, jaką świadczy Poradnia Zdrowia Psychicznego w Knurowie zalicza się:


  1. Porady lekarskie diagnostyczne – są to porady lekarskie rozpoczynające lub sprawdzające proces diagnostyczno – terapeutyczny, do których należy zaliczyć zebranie wywiadu, ocenę stanu psychicznego pacjenta.
  2. Porady lekarskie terapeutyczne – są to porady lekarskie uwzględniające kontynuację wcześniej założonego planu (schemat obejmuje ocenę stanu psychicznego oraz postępy w leczeniu).
  3. Porady lekarskie kontrolne – są to krótkie udzielanie porady lekarskie zawierające ogólną ocenę przebiegu dotychczasowego leczenia.
  4. Porady psychologiczne diagnostyczne – są to porady, które w swym założeniu obejmują badania z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, mające na celu ustalenie diagnozy oraz planu terapeutycznego.
  5. ​​​​​​​Porady psychologiczne – porady obejmujące określoną według zalożonego planu pomoc psychologiczną.


Nasi lekarze

Specjalista Psychiatra

lek. med. Rafał Babraj


Specjalista Psychiatra

lek. med. Małgorzata Kostka


Specjalista Psychiatra

lek. med. Maciej Kostka


Psycholog, psychoterapeuta

mgr Tatiana Sikora